KWB Betekom

                                                   Webdesign Luc Coremans en Eddy Verduyckt © KWB Betekom

REGLEMENTEN EN PROEVEN VAN ONZE GAMES

 

-Boomstronk hangen (hanging on the caber)

-Een boomstronk hangt aan een ketting +/- 0,5m van de grond. De speler omknelt de boom met armen en benen zodat hij geen contact meer heeft met de begane grond. Van zodra de speler in de juiste positie hangt begint de puntentelling. Men mag max. drie pogingen doen om in de juiste hangpositie te komen. (op de foto zie je de perfecte houding.)
PUNTENVERDELING:
Per seconde dat men op op een correcte manier blijft hangen verdient men 1pt.
De max. tijd die men kan blijven hangen is 2 min (120sec) per persoon, bijgevolg bedraagt het max aantal punten dus 120sec = 120 punten

 

Touwtrekken (tug of war)


De volledige ploeg doet mee. ( 5 pers. zonder de ploegkapitein)
Voor het begin van de wedstrijd wordt het touw, zonder lussen of knopen op de grond gelegd.
Wedstrijd: De scheidsrechter geeft het bevel aan beide ploegen om het touw op te nemen,
de scheidsrechter beveelt “span de koord”, hij centert het touw en houdt dit zo tot beide ploegen in evenwicht zijn.  Op zijn bevel “ pull” begint het trekken.
Elke wedstrijd bestaat uit twee trekbeurten, na afloop van de eerste beurt wordt er van kant gewisseld.  De scheidsrechter bepaalt de tijdsduur van de rust tijdens de wedstrijden. 
Reglement:
-Het wedstrijdterrein mag enkel betreden worden door de opgeroepen deelnemers met hun coach, samen met de wedstrijdleiding.
-Lussen, knopen en dergelijke mogen niet aangebracht worden in het touw.
-Het touw mag niet afgekneld worden tegen een lichaamsdeel van enig teamlid.
-Iedere trekker moet het touw met blote handen in de normale greep houden, d.w.z. met de palmen van beide handen naar boven en het touw moet tussen het lichaam en het bovendeel van de arm gaan.
-Elke andere greep is een klem en dus een overtreding.
-Hurkzit is niet toegelaten.
-De ankerman moet het touw onder een oksel,  daarna over de tegenoverliggende schouder leggen en dan terug onder de oksel, waarmee hij mag afknellen.
Het overblijvende deel van het touw moet los blijven hangen onder de oksel.
-Behalve de voeten mag geen enkel lichaamsdeel de grond raken.
-Teamleden mogen elkaar niet aanraken of steunen.
-Roeien of wiegen is niet toegestaan.
-Na uitglijden of vallen moet de positie onmiddellijk terug ingenomen worden.
-Het touw moet steeds gespannen blijven.
-Het touw mag niet losgelaten worden voordat de wedstrijdleiding de wedstrijd heeft afgefloten.
-Voetbalschoenen, spikes of andere schoeisels met hoger liggende noppen zijn niet toegestaan.
-Veiligheidsschoenen zijn wel toegestaan.
PUNTENVERDELING:
Per gewonnen trekbeurt verdient men 10p. per persoon (50 per ploeg)

 

Wheel Flip-Tractorband kantelen (Wheel Flip)                                

Gedurende 2 min. een tractorband kantelen tussen 2 lijnen.
Elke kanteling is geldig wanneer de grijp-zijde 180° werd verdraaid tussen 2 lijnen.
Dubbele kantelingen of meer, in één opzwaai, zijn niet toegestaan.
Handschoenen dragen is toegelaten.(aangeraden)
Elke kanteling = 10 punten.

Voor elke lijn overtreding wordt de score verminderd met 5 punten.

 

 

 

-Gewichten dragen (timber walk)                 

 Twee gewichten.
-De persoon die de grootste afstand aflegt met de twee gewichten in de handen (in elke hand één) verzamelt het meeste punten, de punten worden verdeeld per lopende meter.
-De gewichten mogen de grond of eventuele hindernissen niet raken.
-De proef begint daar waar de gewichten het laatst zijn achtergelaten.
-Enkel de speler en de clanleider mogen het terrein betreden.
-Handschoenen zijn niet toegelaten.

PUNTENVERDELING:
-1 meter = 1 punt

Een punt wordt toegekend bij elke meter die men overschrijdt, gemeten aan de achterzijde van het minst verre gelegen gewicht. Wat tussen elke meter ligt (cm, mm) wordt naar beneden afgerond. Vb. 155.5 meter = 155 punten. Of 155.99 meter = 155 punten

 

 

-Gewichten heffen (tree-tame lift up)

 

Twee boomstronken hangen door middel van een touw door een katrol, met aan het uiteinde van elk touw een handvat. De deelnemer plaatst zich tussen de twee boomstronken met in elke hand één handvat, zodat de beide stronken van de grond getild worden. De handvaten mogen aangegeven worden door de andere clanleden.  Van zodra de deelnemer op de juiste manier opgesteld staat begint de tijd te lopen, hoe langer men er in slaagt beide stronken van de grond te houden, hoe meer punten.

Handschoenen zijn niet toegelaten.

PUNTENVERDELING:

Het aantal sec. dat men de stronken van de grond houdt stemt overeen met de te verdienen punten.

(1sec. = 1 punt)   Max punten = 120 = 120 sec = 2 min.

 

 

-Paalwerpen (tossing the caber)

-Zodra de speler de paal ontvangt (in verticale positie) en de helpers veilig staan begint de proef.
-Men moet de paal zo werpen (dunste eind in de handen) dat het dunne eind, na de verticale stand gepasseerd te hebben, van de werper weg valt.  De “clock face method” (wijzerplaatmethode) wordt gebruikt.
-Een perfecte worp heeft men als de punt van de paal juist op 12 uur valt, d.w.z. op een denkbeeldige rechte lijn getrokken vanuit het werppunt tot het landingspunt.
-Een worp is geldig wanneer het dunne einde, na een boog en via een verticale stand te zijn gegaan, van de werper wegvalt om binnen een hoek van 180° te landen tussen 9 en 3 uur.
-Hoe dichter bij de perfecte worp, hoe hoger de score.  De landingspositie van de paal telt en niet de positie waarnaar de paal zou rollen.
-Iedere deelnemer krijgt drie beurten.
UITSLUITINGEN:
-Laten vallen van de paal nadat hij op de juiste wijze door de helpers werd  aangegeven.
-De paal zo slingeren, dat deze draait zonder door de verticale positie te gaan. (gekend als fifer)
-Slechte controle van de paal zodat het publiek, scheidsrechter of mededinger in gevaar komen.
PUNTENVERDELING:
-Indien de paal op 12.00u valt = 40p.(per beurt)
-Indien de paal tussen 09.00 en 12.00u of tussen 12.00u en 03.00u valt =20p.(per beurt)

 

 

Algemene regels

De ploegen zijn samengesteld uit 5 pers. eventueel aangevuld met een ploegkapitein, deze mag onder geen beding deelnemen aan de proeven. Bij het uitvallen van één of meerdere personen van een ploeg moet deze het doen met de resterende deelnemers.

De volgorde van uitvoering van de proeven wordt door loting bepaald. De scheidsrechters hebben het recht iemand uit te sluiten bij het niet naleven van het reglement. 

Het spreekt voor zich dat elke actie die iemand anders in gevaar brengt, bestraft wordt met uitsluiting.

Men mag bij geen enkel onderdeel over de werplijn komen.  Ook dit wordt bestraft met uitsluiting van

de worp.  Deelnemers die onder invloed van alcohol zijn kunnen door de scheidsrechters ten allen tijde uit de wedstrijd verwijderd worden.  Bij onvoorziene wendingen in het spel beslist de jury over het verdere verloop.

 

DE ORGANISATIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN !!!!